Termín konání:

Vojta Petržela (Výčep) a Miluše Makó (Green Table)