Termín konání:

Čím je specifické vzdělávání pro segment institucionálního stravování? Co by měl dobrý kuchař v institucionálním stravování ovládat a znát? Dochází ke vzdělávání mladé generace pro potřeby praxe? Proč je nutné, aby se vzdělával i vyučený kuchař? Co je motivací práce ve školní jídelně, v nemocnici? Může být vzdělávání motivační faktor? Příklady smysluplného vzdělávání

J. Roith, R. Lukášová, L. Uher, J. Gavenda, J. Ulihrachová, M. Lettl, M. Krotký, J. Doležal, D. Svoboda, M. Krobot, L. Růžičková, P. Slivoně, E. Kalembová, K. Slepičková, F. Eger, P. Vránová, R. Brušák