Termín konání:

Miluše Makó (Green table), Eliška Hromková, Helena Fléglová (HF Pastry Academy), Iveta Fabešová (Werichova vila by IF), Klára Kollárová (Národní vinařské centrum), Jana Havrdová (Hospodářská komora), Aneta Martíšková