Právní aspekty

Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby na těchto webových stránkách uváděla pouze správné a úplné informace a data. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. však nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné a/nebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele odkazují. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Obsah webových stránek společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. podléhá ochraně autorských práv. Kopírování informací či dat, zejména použití textů, částí textů nebo grafických materiálů podléhá předchozímu písemnému souhlasu společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Veškeré informace nebo data, jejich využití a zveřejnění na webových stránkách společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., jakož i veškerá související činnost, její důsledky nebo neuvedení informací se řídí výhradně českým právem. Místem dodání a výhradním soudem s místní příslušností je Praha.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

  • Sídlo: Jeremiášova 1249/7, 155 80 Praha, Česká republika
  • IČO: 26450691 společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č.: 83051
  • DIČ: CZ26450691

Jednatelé společnosti:

Jiří Nehasil, Jens Schumacher, Vladimir Gnjidić, Daniela Hrbková, Jan Jindra

Kontaktní osoba:

Martin Čivrný, manažer korporátní komunikace