Termín konání:

Co je potravinový odpad, jak zabránit jeho vzniku, možnost seberozhodování jako nástroj neplýtvání. Jak se na příkladech ukazuje, že spolurozhodování sníží plýtvání potravinami – prezentace jednotlivých příkladů dobré praxe Nemocnice i školní jídelny. Problematika obalových materiálů v nemocnicích.

A. Strejcová, D. Rybářová, M. Lettl, M. Hammer, M. Krotký, J. Doležal, D. Svoboda, FN Plzeň