Jídelna

10:00
Open door
10:30 - 11:00
Průvodce jídlem

ochutnávka: nemocniční snídaně

11:00 - 12:30
Vzdělávání personálu jako cesta ke zvýšení kvality

Čím je specifické vzdělávání pro segment institucionálního stravování? Co by měl dobrý kuchař v institucionálním stravování ovládat a znát? Dochází ke vzdělávání mladé generace pro potřeby praxe? Proč je nutné, aby se vzdělával i vyučený kuchař? Co je motivací práce ve školní jídelně, v nemocnici? Může být vzdělávání motivační faktor? Příklady smysluplného vzdělávání

J. Roith, R. Lukášová, L. Uher, J. Gavenda, J. Ulihrachová, M. Lettl, M. Krotký, J. Doležal, D. Svoboda, M. Krobot, L. Růžičková, P. Slivoně, E. Kalembová, K. Slepičková, F. Eger, P. Vránová, R. Brušák

12:30 - 14:00
Prostory a vybavení varen, jídelen, kam se těší nejen zákazník, ale i zaměstnanec

Rekonstrukce prostorů dle požadavků 21. století. Bufetový systém stravy – bezpečné řešení ve školách i nemocnicích. Standard vybavení 21. století. Nejčastější chyby při vybavování přístroji, při péči o ně.

J. Viewegh, R. Jeřela, Gastronomický nadační fond

14:00 - 14:30
Průvodce jídlem

ochutnávka: školní oběd

14:30 - 16:00
Nikdo nechce plýtvat

Co je potravinový odpad, jak zabránit jeho vzniku, možnost seberozhodování jako nástroj neplýtvání. Jak se na příkladech ukazuje, že spolurozhodování sníží plýtvání potravinami – prezentace jednotlivých příkladů dobré praxe Nemocnice i školní jídelny. Problematika obalových materiálů v nemocnicích.

A. Strejcová, D. Rybářová, M. Lettl, M. Hammer, M. Krotký, J. Doležal, D. Svoboda, FN Plzeň

16:00 - 18:00
Jezme očima, ale i ohleduplně

Spotřební koš – je nutná změna? Lákavá strava pro pacienty – jídlo jako lék. Lokálně, sezónně, bio – pro zdraví planety.
R. Převrátilová, J. Roith, M. Krobot, L. Růžičková, P. Slivoně, M. Krotký, J. Doležal, D. Svoboda, P. Vránová, J. Moudrý, P. Martínková, E. Selinger, L. Hollerová, M. Dobrovodská