Termín konání:

J. Krausz (Grandhotel Pupp), T. Blabla (Resort Valachy), K. Joklová (HRG Hotels), - diskuzi vede M. Kocourek (UCP)