Hotel

10:00
Open door
10:30 - 11:30
Ukázka hotelových snídaní

Zdeněk Křížek


Zdeněk Křížek
11:30 - 12:15
Aktuální trendy v hotelnictví – panelová diskuze

J. Krausz (Grandhotel Pupp), T. Blabla (Resort Valachy), K. Joklová (HRG Hotels), - diskuzi vede M. Kocourek (UCP)

14:30 - 15:30
Ukázka hotelových snídaní

Zdeněk Křížek


Zdeněk Křížek
15:45 - 16:30
Nové hotelové koncepty – rozhovor

J. PiskořM. Piskoř (Hotel Medlov), A. Tóth (IQ Hospitality) – diskuzi vede M. Kocourek (UCP)