Sál B

10:15 - 10:30

Přivítání účastníků moderátory, představení programu
Jakub Urban